Pomiar cząstek powietrza

Nasze usługi obejmują pomiar cząstek powietrza w zakresie:

  • badania integralności filtrów,
  • poprawności osadzenia filtrów,
  • pomiar spadku ciśnienia na filtrach HEPA,
  • pomiar czystości powietrza,
  • pomiar równoległości przepływu powietrza w układach laminarnych,
  • pomiar i kalibracja sond temperaturowych.